HÍRLEVÉL
  
Feliratkozás
Leiratkozás

MehetNyitólap

Tagság

Tájékoztatás a hungart részére adott jogkezelési megbízás felmondásáról és/vagy a kiterjesztett közös jogkezelés elleni tiltakozásról

Tájékoztatás a HUNGART részére adott jogkezelési megbízás felmondásáról és/vagy a kiterjesztett közös jogkezelés elleni tiltakozásról

Tájékoztatás
a HUNGART részére adott jogkezelési megbízás felmondásáról
és/vagy a kiterjesztett közös jogkezelés elleni tiltakozásról
 
 
1.     Milyen jogokat kezel a HUNGART?
 
A HUNGART a szerzők és jogutódjaik (együtt: jogosultak) javára képző-, ipar-, fotó- és ipari tervezőművészeti alkotások másodlagos felhasználásának;
·      többszörözésének, terjesztésének (pl.: nyomtatásban megjelenő reprodukció)
·      kiállításának,
·      valamint sugárzás útján (pl.: televízió), vagy digitálisan (pl.: internet) a nyilvánossághoz történő közvetítésének
engedélyezését végzi az úgynevezett kiterjesztett közös jogkezelés  keretében.
 
A HUNGART jogkezelésébe tartozó kötelező közös jogkezelés útján érvényesíthető vagyoni jogok:
·      a követő jogdíj (a műkereskedelemben eladott művek után járó jogdíj),
·      az üreshordozó jogdíj*,
·      a reprográfiai jogdíj*,
·      a kábel jogdíj*.
 *nem névre szóló, átalány jogdíj
 
 
2.     Kiket képvisel a HUNGART?
 
A HUNGART kiterjesztett közös jogkezelés keretében (azaz a jogosult erre vonatkozó írásbeli megbízása nélkül), mint reprezentatív közös jogkezelő szervezet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala engedélye alapján minden képző-, ipar-, fotó- és ipari tervezőművészt képvisel Magyarország területén történő felhasználásra. A képviselethez tehát az írásbeli megbízás (tagsági viszonyon alapuló, vagy anélküli megbízás) nem szükséges, e nélkül azonban nincs lehetőség a külföldi képviselet ellátására.
 
 
3.     Miért érdemes a HUNGART-nak megbízást adni?
 
Tapasztalatunk szerint mind a külföldi, mind a belföldi felhasználók szívesen fordulnak felhasználási engedélyért közös jogkezelő szervezethez, mert így az ügyintézés egy helyen történik, gyorsabb és hatékonyabb, mintha a felhasználónak a jogosultakkal egyenként, közvetlenül kell felvenni a kapcsolatot. Ennek különösen jelentősége lehet a tömeges felhasználások (pl. tankönyvek, kiállítási katalógusok, merchandising felhasználás) esetén.
 
A  megbízás aláírása lehetővé teszi, hogy a HUNGART:
-       a jogosult külföldi képviseletét ellássa a 34 országban működő társszervezetünkkel kötött megállapodás alapján;
-       az alkotások külföldi felhasználása után járó jogdíjat fogadni tudja;
-       tehermentesítse a jogosultakat a bel- és külföldi felhasználási engedéllyel kapcsolatos adminisztrációs terhektől (felhasználóval való kapcsolatfelvétel, felhasználás részleteinek egyeztetése, jogdíj megállapítása, szerződés megkötése);
-       a művek felhasználása esetén a jogdíjat beszedje és a költségek levonása után a jogosultak részére kifizesse;
-       lobbizzon a jogosultak érdekeiért a hazai, uniós és nemzetközi jogalkotásban egyaránt.
 
 
4.     Meddig érvényes a megbízás?
 
A megbízási szerződést a jogosult teljes bizonyító erejű (azaz két tanú előtt aláírt) magánokiratban egyoldalúan felmondhatja (a tagsági viszony nélküli megbízás visszavonásig érvényes). A megbízás felmondása esetén a jogosultat a továbbiakban külföldön nem áll módunkban képviselni.
 
 
5.     Hogyan léphetek ki a kiterjesztett közös jogkezelésből?
 
A kiterjesztett jogkezelésbe tartozó jogosult teljes bizonyító erejű (azaz két tanú előtt aláírt) magánokiratban tiltakozhat a művek további másodlagos felhasználásának engedélyezése ellen. A tiltakozás a szerző valamennyi képző-, ipar-, fotó- és ipari tervezőművészeti műve felhasználására vonatkozik.
 
A tiltakozás kizárólag a másodlagos felhasználásra vonatkozhat, tehát nem terjedhet ki olyan jogok kezelésére, amelyek kötelező közös jogkezelésbe tartoznak (lásd 1. pontban részletezett jogok).
 
A jogosult tiltakozása vonatkozhat valamennyi fenti jogra, de a teljes felmondás helyett egyoldalúan korlátozhatja is meghatározott vagyoni jogokra, valamint országokra a HUNGART jogkezelését. Ennek módja megegyezik a felmondásnál leírtakkal.
 
A felmondásnak illetve az előzetes tiltakozásnak legkésőbb szeptember 30. napjáig kell igazolható módon (ajánlott postai küldeményként, másolaton történő átvétellel, vagy visszaigazolt email-ben) a HUNGART-hoz – annak székhelyére: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 30., vagy email címére: hungart@hungart.org  – beérkeznie, ahhoz hogy a felmondás, illetve a tiltakozás a következő év január 1. napján hatályba lépjen.
 
Amennyiben elhunyt szerző esetében több jogosult (örökös) van, úgy bármelyikük tiltakozása esetén a jogelőd műveinek felhasználását a HUNGART nem engedélyezheti.
 
 
6.     Melyek a kilépés következményei?
 
Amennyiben a jogosult tiltakozik a művek másodlagos felhasználásának közös jogkezelés keretében történő engedélyezése ellen, úgy a 3. pontban részletezett előnyöket nem élvezheti, a művek másodlagos felhasználásának engedélyezését közvetlenül maga végzi, ennek következtében a művekre kért felhasználási engedélyek száma, s ezáltal a jogdíjbevétel csökkenhet, a jogosulatlan felhasználások száma és az adminisztrációs terhek növekedhetnek.
 
A felmondás illetve tiltakozás hatályossá válását megelőzően a HUNGART által engedélyezett felhasználások, kiadott engedélyek alapján a jogdíjak a jogosultat megilletik, az ehhez kapcsolódó jogokat a jogosult továbbra is gyakorolhatja. 

www.hungart.org l Copyright © 2009 l Minden jog fenntartva KÉSZÍTETTE