HÍRLEVÉL
  
Feliratkozás
Leiratkozás

MehetNyitólap

Hungartról

Befektetési és kockázatkezelési szabályzat

Befektetési és kockázatkezelési szabályzat

 A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület
Befektetési és kockázatkezelési szabályzata

    
 
A HUNGART Alapszabályában foglalt céljainak megvalósítása érdekében a beszedett és időlegesen ki nem fizetett, vagy ki nem fizethető jogdíjak hasznosítása célszerű és szükséges. A HUNGART időlegesen szabad pénzeszközei kezelésére az alábbi szabályok vonatkoznak.
 
 
Kockázatkezelés
 
A HUNGART a jogdíjbevételek időleges befektetése során kizárólag a jogosultak érdekeinek megfelelően járhat el, a lehető legkisebb kockázat vállalásával, a biztonság és megtérülés figyelembe vételével, azaz semmilyen vagyonelemtől nem függhet. A befektetések kizárólag pénzügyi műveletekből állhatnak, az alább részletezett szabályok szerint.
 
 
Befektetési szabályok
 
1. A HUNGART időlegesen szabad pénzeszközeinek befektetését, vagyonkezelését csak megfelelő engedéllyel, alaptőkével és referenciával rendelkező szakcég végezheti.
 
2. A vagyonkezelő csak Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság lehet, rendelkeznie kell az Értékpapír Felügyelet vagyonkezelési tevékenységére vonatkozó engedélyével és a tevékenység sikeres végzését alátámasztó megfelelő referenciákkal. A vagyonkezelő alaptőkéje legalább 30 %-kal meg kell haladja az átadott vagyon könyv szerinti értékét. Kötelezettséget kell vállaljon arra, hogy mint vagyonkezelésre jogosult szakcég a tőle elvárható gondossággal jár el és felelősséget vállal mindazon károkért, amelyek e kötelezettsége elmulasztása miatt, vagy a jogszabályok, vagy a vagyonkezelési szerződés rendelkezéseinek megszegése miatt keletkeznek.
  
3. A HUNGART szabad pénzeszközeit a választott vagyonkezelő által forgalmazott - elsősorban állami kibocsátású értékpapírokban (pl. államkötvény, kincstárjegy, diszkontkincstárjegy), továbbá külön engedéllyel a vagyonkezelő illetve az Egyesület számlavezető bankja által kibocsátott – állami értékpapír alapú, illetve készpénz alapú – értékpapírokban kell tartani.
 
4. A pénzeszközök várható felhasználásának függvényében kivételesen esetben el lehet helyezni az ideiglenesen szabad eszközöket a számlavezető bank lekötött betétjeként is.
  
5. A 3. és 4. pontban rögzített befektetési és lekötési formák megválasztása során törekedni kell az elérhető hozamok optimalizálására, hogy az aktuális lehetőségek mellett az egyesület realizált hozamai és az ezzel összefüggő költségek a legkedvezőbbek legyenek.  
 
6. A befektetések lejárata előtt az egyesület munkaszervezetének előzetesen tájékozódnia kell az új befektetések optimális lekötése érdekében.
 
7. A befektetéseket, az értékpapírok nyilvántartását és értékelését az adott értékpapírra vonatkozó előírások és a számviteli politikában foglaltak szerint kell végezni.
 
Budapest, 2016. október 5.

(Sárkány Győző elnök)

www.hungart.org l Copyright © 2009 l Minden jog fenntartva KÉSZÍTETTE