HÍRLEVÉL
  
Feliratkozás
Leiratkozás

MehetNyitólap

Díjszabás

Különös rendelkezések

Különös rendelkezések

 Újság 

Nyomtatási példányszám az alábbi darabszámig
Oldalnagyság
1/8-ig
¼-ig
½-ig
1/1-ig
Dupla oldal
Ft
25 000
3 040
5 810
8 300
8 740
14 160
50 000
5 260
7 580
10 520
11 070
17 660
100 000
7 420
10 020
15 390
16 160
21 250
200 000
9 520
12 340
17 710
18 600
24 800
200 000 felett
11 630
16 160
21 370
22 200
26 950
Az alkotások magazin-mellékletekben történő megjelentetését a folyóiratokra vonatkozó tarifa szerint kell elszámolni.
 
 
 Folyóirat, magazin 
     
Példányszám
Oldalnagyság
1/8-ig
¼-ig
½-ig
1/1-ig
Dupla oldal
Ft
1 000-ig
1 050
1 770
2 200
2 980
4 530
3 000-ig
1 370
2 320
2 930
4 200
6 250
5 000-ig
2 200
3 920
7 200
9 060
13 830
10 000-ig
3 480
6 860
10 020
13 230
19 540
25 000-ig
4 970
9 080
12 570
18 050
27 170
50 000-ig
6 250
11 630
15 950
23 240
34 660
100 000-ig
7 740
14 280
16 610
27 780
42 180
250 000-ig
9 190
16 610
22 530
33 100
49 540
250 000 felett
10 520
19 430
24 750
38 370
56 350
 
 
 
Könyv

A./ Nyomtatott könyv
 
Példányszám
                                       Oldalnagyság
1/8-ig
1/4-ig
1/2-ig
1/1-ig
Dupla oldalig
Ft
500
930
1 720
4 200
5 340
8 250
1 000
1 720
2 650
5 980
9 050
16 160
1 500
2 650
4 970
7 520
10 580
17 270
3 000
3 260
5 920
9 060
12 170
18 820
5 000
4 040
7 520
10 580
16 160
22 310
7 500
4 750
8 690
11 960
17 210
24 860
10 000
5 360
10 580
16 160
19 540
30 120
15 000
6 860
12 340
18 050
24 750
34 660
20 000
7 420
13 400
19 480
26 410
39 200
30 000
8 250
16 150
21 800
30 120
45 340
50 000
9 060
17 330
24 910
33 100
49 540
75 000
9 740
18 710
26 290
36 480
56 350
100 000
10 680
20 260
29 390
39 200
59 510
 

B./ E-könyv*
 
Lehívások száma
                                       Oldalnagyság
1/8-ig
1/4-ig
1/2-ig
1/1-ig
Dupla oldalig
Ft
500
470
860
2 100
2 670
4 130
1 000
860
1 330
2 990
4 530
8 080
1 500
1 330
2 490
3 760
5 290
8 640
3 000
1 630
2 960
4 530
6 090
9 410
5 000
2 020
3 760
5 290
8 080
11 160
7 500
2 380
4 350
5 980
8 610
12 430
10 000
2 680
5 290
8 080
9 770
15 060
15 000
3 430
6 170
9 030
12 380
17 330
20 000
3 710
6 700
9 740
13 210
19 600
30 000
4 130
8 080
10 900
15 060
22 670
50 000
4 530
8 670
12 460
16 550
24 770
75 000
4 870
9 360
13 150
18 240
28 180
100 000
5 340
10 130
14 700
19 600
29 760

*E-könyv (más néven elektronikus könyv, ebook): digitális megfelelője a nyomtatott könyvnek, azaz elektronikus formában létrehozott, megfelelő digitális eszközön hozzáférhető szöveget, egyes esetekben képet tartalmazó fájl. 

További rendelkezések, kedvezmények: 
1.   Zsebkönyvekben és kisalakú könyvekben elhelyezett illusztrációk esetén (melyek 12x17 cm-nél kisebbek) a könyvekre alkalmazandó tarifa 25 %-át kitevő engedményt kell adni.
2.   Olyan könyvek esetében, amelyek tömegesen illusztráltak (legalább 50 jogdíjköteles művet tartalmaznak) 35% kedvezményt kell adni.
3.   Magyarázó szövegek nélküli képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások közzétételéhez olyan könyvekben, melyek a szokásos könyvformátumot (40x30 cm) túllépik, kivéve a művészeti katalógusokat, valamint gyűjtőmappákat, külön megállapodás szükséges.
4.   A levelezőlapkönyvek elszámolása a “levelezőlap” tarifának megfelelően történik.
5.   Olyan műveknél, melyeket túlnyomórészt egyetlen szerző illusztrált, az előbbi tarifák helyett a díjazási igények százalékos kiegyenlítése lehetséges, mely a bolti eladási árhoz igazodik. Ehhez külön megállapodás szükséges.
6.   Enciklopédiák, tankönyvek és más, hasonlóképpen tömegesen illusztrált művek esetén minden ábrára, mely 1/8 oldalnál kisebb, átalány honoráriumra vonatkozó megállapodás lehetséges.
 

Naptár
 
Példányszám az alábbi darabszámig
Oldalnagyság/művenként
Kártyanaptár
A5-ig
A5 felett
A4 felett
A3 felett
Ft
1 000
2 320
4 140
5 360
6 500
8 350
2 000
2 760
4 970
6 750
8 250
9 740
3 000
3 710
6 750
8 250
9 800
12 440
5 000
4 200
8 350
9 740
11 610
16 500
7 500
4 970
9 740
12 440
15 110
20 820
10 000
5 580
11 610
15 110
17 990
24 750
25 000
6 540
14 160
17 330
21 640
29 060
50 000
7 080
15 950
20 820
26 510
33 270
100 000
7 810
17 330
24 190
30 230
36 150
250 000 felett
8 580
18 930
26 510
33 270
39 860
A méretek meghatározása: A5: 150*210, A4: 210*297, A3: 297*420, A2: 420*600, A1: 600*830, A0: 830*1200, A00: 1200*1660.
 
Napos naptárakra (1 lap/nap) 20 %, heti naptárakra (1 lap/hét) 10 % árengedményt kell adni a fenti tarifákból.

 
Különnyomat
 
A/ Plakát (nem eladási célú):
Példányszám az alábbi darabszámig
Oldalnagyság
A3-ig
A2-ig
A1-ig
A00-ig
A00 felett
Ft
10
11 290
16 610
33 100
49 540
56 530
100
14 160
49 540
74 520
99 380
124 290
250
16 930
74 520
107 570
140 780
200 530
500
19 760
99 430
148 930
198 700
241 280
1 000
22 530
132 430
198 700
264 750
331 130
2 000
25 360
165 820
248 360
331 130
414 020
3 000
28 340
198 700
298 080
397 530
496 900
A méretek meghatározása: A3: 297*420, A2: 420*600, A1: 600*830, A0: 830*1200, A00: 1200*1660. 
B/ Eladásra szánt különnyomat (műnyomatok, poszterek, mini-nyomtatványok, eladási plakátok):
A díj a felhasználó által tervezett és a HUNGART részére megadott nettó kiskereskedelmi ár 12%-a.

 
Szórólap, e-hírlevél*
 
Példányszám/
címzettek száma
                                       Oldalnagyság
1/8-ig
1/4-ig
1/2-ig
1/1-ig
Ft
1 000
2 320
2 810
3 480
4 430
5 000
3 480
4 310
5 360
6 640
10 000
4 870
5 920
7 570
9 300
20 000
6 360
7 810
9 740
12 070
50 000
8 960
11 010
12 670
15 110
100 000
10 680
13 110
15 220
18 150
100 000 felett
11 840
14 560
16 880
19 990

*E-hírlevél: meghatározott célcsoport részére időközönként küldött, szöveget, egyes esetekben képet tartalmazó elektronikus újság, levél vagy tájékoztató, amely hírekről, illetve közelgő eseményekről számol be.


Levelezőlap, dia, diafilm, projektorfólia
 
A díj a felhasználó által tervezett és a HUNGART részére megadott nettó kiskereskedelmi ár 12%-a.
Levelezőlapkönyvek, leporellók, és hasonló, csak zártan eladott levelezőlap-összeállítások után 25%
engedmény jár.
 
A projektorfólia jogosítási díja, ha nem eladási célú a felhasználás:
Példányszám
                                       Oldalnagyság
1/8-ig
1/4-ig
1/2-ig
1/1-ig
Ft
10-ig
2 200
3 920
7 200
9 080
50-ig
3 370
6 640
9 970
13 280
100-ig
4 970
9 060
12 570
18 050
100 felett
6 360
11 610
15 950
23 240
 
 
Borító, ábrahordozó
(Audio- és videokazetta, DVD, CD és más hasonló tárolók, valamint azok borítói)
 
Ábrahordozó
Példányszám
1 000-ig
2 000-ig
4 000-ig
10 000-ig
20 000-ig
Minden további megkezdett
10 000
Ft
 
16 610
33 220
66 270
165 760
330 640
+10%
Két ábrahordozón történő egyidejű megjelenés esetén 20% kedvezmény, három, vagy több ábrahordozón történő egyidejű megjelenés esetén 30% kedvezmény jár.
 
 
Arculati elemek másodfelhasználása
(operátorlogók, háttérképek, képüzenetek-MMS, képerny
őkímélők, háttérképek)
 
Multimédia üzenet, operátorlogo, képernyőkímélő, háttérkép keretében felhasznált művekért, képenként 6.400,-Ft/év jogdíjat kell fizetni.
Reklám célú felhasználás vagy image kialakítás esetén az alapdíj + 30% a pótdíj.
 
 
Videóvetítés
 
A képző-, ipar- és fotóművészet elektronikusan tárolt művei nyilvánosan hozzáférhető képernyőkön való megjelenítésének díja (100 cm-es képernyőátmérőig) évente képernyőnként és alkotásonként 12.260,- Ft.
A nagyobb képernyők (100 cm-en felüli átmérő), valamint video-kivetítések és hasonló eljárások nagyobb nézői kör részére külön megállapodás szerint kerülnek elszámolásra.
 
 
Filmben megjelenített műalkotás
 
A műalkotás filmben történő megjelenítése másodpercenként 100,-Ft
Reklámfilm esetében külön megállapodás szükséges.
 
 
CD-ROM, videokazetta, DVD, Blue ray
 
Példányszám
10 alkotásig/Ft
50 alkotásig/Ft
100 alkotásig/Ft
200 alkotásig/Ft
200 alkotás felett/Ft
100
4 200
8 350
16 710
33 500
66 990
500
5 360
10 680
21 370
42 790
85 590
1000
8 030
16 050
32 040
64 170
128 340
3000
13 230
26 510
53 030
106 020
212 040
5000
16 610
33 270
66 490
132 990
266 020
7500
21 530
43 020
86 040
172 070
344 160
10000
26 410
52 820
105 570
211 160
422 270
15000
33 150
66 270
132 540
265 090
530 180
20000
41 400
82 760
165 550
331 130
662 280
 
Ezen díj megfizetésével a felhasználó megszerzi azon jogot is, hogy a CD-ROM és a videokazetta előállítása céljából az alkotás egy másolatát digitális formában előállítsák. Oktatási segédlet esetében – non profit kiadók részére – a kedvezmény 50%.
 
 
Reklámbrosúra, levelezőlap, reklámprospektus, reklámeszköz, reklámnaptár
 
Példányszám az alábbi darabszámig
Oldalnagyság
 
1/8-ig
belépőjegy is
1/4-ig
levelezőlap is
1/2-ig
1/1-ig
Ft
500
6 190
7 970
10 070
11 120
1 000
9 520
12 620
15 820
17 490
2 000
12 620
18 930
23 690
26 140
5 000
15 820
25 130
31 560
34 760
10 000
25 130
31 560
39 410
43 460
50 000
31 560
39 410
50 370
55 580
100 000
39 410
50 600
63 110
69 530
100 000 felett
48 710
52 920
67 100
73 960
 
 
Reklámhirdetés
 
Példányszám az alábbi darabszámig
Oldalnagyság
1/8
¼
1/2
1/1
Ft
5 000
3 910
6 540
8 300
10 240
10 000
5 920
13 280
16 610
20 360
50 000
8 130
24 910
33 100
41 400
100 000
10 340
33 100
49 540
58 130
250 000
12 400
52 870
67 650
82 810
 
 
Reprodukció dekorációs- és reklám célra
(kiállítási dekoráció, óriásplakát-felület, molinó, zászló, buszreklám, vásár, kirakat stb.)
 
Darabszám
Felület a következő m2 nagyságig
1 m2
3 m2
5 m2
10 m2
10 m2 felett
Ft
1
33 100
66 270
99 430
115 810
132 430
10-ig
49 540
99 380
148 930
190 340
231 760
50-ig
75 340
148 930
222 780
260 440
297 970
50 felett
108 340
207 500
284 450
340 050
385 560


Programfüzet, meghívó, étlap
 
Példányszám az alábbi darabszámig
Oldalnagyság
1/8
1/4
1/2
1/1-ig
Ft
100
1 110
2 200
2 760
4 430
500
1 690
3 370
4 650
5 700
1 000
3 320
6 640
9 060
11 610
5 000
5 810
11 610
13 230
16 610
10 000
7 450
14 890
19 870
24 910
50 000 felett
9 970
19 920
26 410
33 100

Kulturális intézmények programfüzeteinél a kedvezmény 40 %. 


Bélyeg

Bélyegen történő reprodukció esetén egyedi megállapodás szükséges.

 
Egyéb anyagokon történő felhasználás
(pl.: textília, bőr, csomagolópapír stb.)
 
A díj a kiskereskedelmi eladási ár százalékos arányában kerül megállapításra és a nettó eladási ár 10 %-át teszi ki. Amennyiben a kiskereskedelmi eladási ár nincs rögzítve, akkor a HUNGART és a felhasználó közötti szerződéses engedélyezésben egy átlagos kiskereskedelmi eladási ár kerül meghatározásra, melyet a kiszámítás alapjául használnak fel.
Amennyiben a felhasználás az árut hordozó anyagon (pl. palack) történik, egyedi megállapodást kell kötni.

 
Kártya (telefonkártya, bankkártya, klubkártya, egyéb kártya), könyvjelző
 
Példányszám az alábbi darabszámig
1/4-ig
1/2-ig
1/1-ig
Ft
500
3 480
4 650
5 700
1000
6 640
9 060
11 610
2500
9 300
11 510
14 060
5000
11 610
13 280
16 610
10000
14 610
19 870
24 910
50000 felett
19 870
26 410
33 100


Kiállítások*
 
A jogdíjak mértéke a jogdíjköteles művészek száma szerint, legfeljebb 6 hónapos időtartamra:
ha a kiállító művészek száma a 10-et nem éri el, a fizetendő jogdíj összege:
27 680 Ft
ha a kiállító művészek száma a 30-at nem éri el, a fizetendő jogdíj összege:
53 810 Ft
ha a kiállító művészek száma az 50-et nem éri el, a fizetendő jogdíj összege:
80 820 Ft
ha a kiállító művészek száma a 100-at nem éri el, a fizetendő jogdíj összege:
121 130 Ft
ha a kiállító művészek száma a 200-at nem éri el, a fizetendő jogdíj összege:
201 970 Ft
 
*Eredeti műalkotások kiállítása esetén
 
A képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások nyilvánossághoz
közvetítéséért fizetend
ő jogdíjak
A televízió-szervezetek által fizetendő jogdíjak
 
Az Szjt. 26. §-a értelmében a televízió-szervezetek a már nyilvánosságra hozott képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások ismételt sugárzási célú rögzítéséért és sugárzásáért, valamint ha a műsort nem sugárzással, hanem vezeték útján teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, jogdíjat kötelesek fizetni.
 
A jogdíj mértéke az egyes televízió-szervezetekkel megkötendő megállapodásokban kerül rögzítésre, jó részt átalányjogdíjként. Ezen jogdíj-alap alapul vételével, a televízió-szervezet adatszolgáltatása alapján, a ténylegesen felhasznált képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások vetítési időtartama határozza meg a jogdíj mértékét.
 
Az előbbiekben meghatározott díjat, de legalább 7.200 Ft/hó szerzői jogdíjat köteles fizetni a felhasználó, ha a műsort nem sugárzással, nem vezeték útján, hanem bármely más hasonló eszközzel vagy módon – ideértve számítógépes hálózat igénybevételét – teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetővé (pl. önálló webcasting).
 
A televízió-szervezetek a sugárzással egy időben, számítógépes hálózat igénybevételével is történő nyilvánossághoz közvetítéséért (“simulcasting”) az előbbiekben meghatározott szerzői jogdíjon felül annak 5%-át kötelesek fizetni.
 
A felhasználók – ha a felek rövidebb határidőben nem állapodnak meg – negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig kötelesek a ténylegesen sugárzott, illetve a nyilvánossághoz egyéb módon közvetített műsorszámokról, és a műsorszámokban felhasznált képző-, ipar- és fotóművészeti alkotásokról vagy a HUNGART által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával vagy más, a felek által kötött sugárzási (nyilvánossághoz közvetítési) szerződésben meghatározott formátumban, elsősorban elektronikus formában adatot szolgáltatni.  
  
 
Lehívásra (“on demand”) hozzáférhetővé tétel fejében fizetendő jogdíjak
 
A képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások másodlagos felhasználásának díja internetes környezetben, a nyilvánosság számára lehívásra (“on demand”) hozzáférhetővé tétel fejében, alkotásonként az e fejezetben részletezett jogdíjakat kell fizetni.
Lehívás: a műveknek vezeték útján, vagy bármely más eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése, amelynek során a közönség tagjai a művekhez úgy férhetnek hozzá, hogy mind az egyes műveket, mind a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. A lehívásra történő hozzáférhetővé tétel megvalósul tekintet nélkül arra, hogy a nyilvánosság tagjai a lehívott műveket számítógépre vagy bármely más hordozóra letölthetik-e.
 
1/ Ezen jogdíjközlemény alkalmazása szempontjából a felhasználás nem minősül üzletszerűnek és nincs jogdíjfizetési kötelezettség, az alábbi feltételek együttesfennállása esetén:
 
a)a szolgáltató a felhasználással nem ér el bevételt, és a felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja ;
b)a szolgáltató – a hozzáférést biztosító helyek számától függetlenül – összesen legfeljebb tíz művet tesz lehívásra hozzáférhetővé;
c)a szolgáltató a műveket olyan műszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetővé, amely az átlagos felhasználó számára csupán azok érzékelését teszi lehetővé, a letöltésüket (tartós másolatkészítést) azonban nem;
d)a szolgáltató a felhasználás megkezdését megelőzően a HUNGART-tal felhasználási szerződést köt, és annak feltételeit a felhasználási szerződés tartama alatt mindvégig hiánytalanul teljesíti.
 
Ha a képző-, ipar- vagy fotóművész (illetve ezen személyek csoportja, szervezete) kizárólag saját, vagy tagjai művét/műveit teszi lehívásra hozzáférhetővé, jogdíjat nem kell fizetnie. Célszerű ezen felhasználást a HUNGART-nak bejelenti, és a változásokról is tájékoztatni.
 
 
2/ A jogdíjak mértéke üzletszerűnek minősülő felhasználások esetében: 
amennyiben a                                                                                                                                                  Ft/év
lehívható művek száma egy, a lehívások számától függetlenül:
6 860
lehívható művek száma az 5-öt nem éri el, a lehívások számától függetlenül:
17 940
lehívható művek száma a 10-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül:
35 420
lehívható művek száma a 30-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül:
88 360
lehívható művek száma az 50-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül:
141 400
lehívható művek száma a 100-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül:
282 810
lehívható művek száma a 200-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül:
314 370
lehívható művek száma az 500-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül:
551 770
lehívható művek száma az 1 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül:
901 800
lehívható művek száma a 2 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül:
1 022 930
lehívható művek száma a 3 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül:
1 144 070
3 000-nél több mű hívható le, a lehívások számától függetlenül:
1 250 700
 
 
A letöltést (tartós másolat készítését) is engedő, ún. “download” típusú felhasználásért, a fenti díjtételek 100% pótdíjjal fizetendők. Digitális képeslap esetében további +30% pótdíj fizetendő.
 
Amennyiben a felhasználás egy évnél rövidebb, a fizetendő jogdíjat arányosan csökkenteni kell. A jogdíjat évente egyszer, illetve a megjelölt időtartamra vonatkozóan előre kell megfizetni.
 
 
A nyilvánosság számára lehívásra (“on demand”) hozzáférhetővé tétel közös szabályai, a hozzáférést biztosító szolgáltatók felelősségének korlátozása
 
Szolgáltatónak minősül a szerzői művet lehívásra hozzáférhetővé tételre felajánló (a továbbiakban: tartalomszolgáltató), továbbá a tartalomszolgáltatótól különböző, a tartalomszolgáltató felhasználási tevékenységéhez közvetlenül vagy közreműködő(k) útján közvetítői szolgáltatást nyújtó személy, szervezet.
 
Ha az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 2. § l) pontjában meghatározott szolgáltató az Ektv. 9-11. §-ban meghatározott feltételeknek megfelel, és egyébként úgy jár el, ahogy az a szolgáltatótól az adott helyzetben általában elvárható, a HUNGART és a HUNGART által képviselt bel- és külföldi képző-, ipar- és fotóművészeti szerzői jogosultak irányában a szerzői jogsértésért az Szjt. 94. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkövetkezményeken túl nem felel, így engedélyt sem kell kérnie és jogdíjfizetési kötelezettsége sem áll fenn.
 
Ha az előbbiek szerint eljáró szolgáltató a jelen díjszabásban meghatározott felhasználást is megvalósít, a HUNGART-tal külön megállapodást köt.
 
 
E jogdíjközlemény 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig hatályos.
 
HUNGART
Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület
 
 
*  *  *
 
A díjszabást a Kjkt. 152.§ (1) bekezdése alapján jóváhagyom:
 
Budapest, 2016.
 
Dr. Trócsányi László s.k.
i
gazságügyi miniszter

www.hungart.org l Copyright © 2009 l Minden jog fenntartva KÉSZÍTETTE