HÍRLEVÉL
  
Feliratkozás
Leiratkozás

MehetNyitólap

Hungartról

Támogatási politika

Támogatási Politika

 I. Támogatási célok

A HUNGART segíteni kívánja a kortárs vizuális művészek, a képző-, ipar-, ipari tervezőművészet és fotóművészet területén élethivatásszerűen alkotók munkáját, közösségi céljait, így az ezen alkotókat tömörítő egyesületek működését, a kortárs művek megszületését, bemutatását, terjesztését, az ezen folyamatokat szolgáló egyéb lehetőségeket. E célokon túlmenően az erre rászoruló alkotóművészek szociális helyzetén is segíteni kíván.
 
E célok elérése érdekében a HUNGART
  • folytatni kívánja a kismonográfia-sorozatba tartozó könyvek kiadását, amely a kortárs művészek munkásságát dolgozza fel. E hiánypótló sorozat hozzájárul a jelenkori magyar művészet szellemi értékeinek bemutatásához és megőrzéséhez, az alkotótevékenység támogatásához;
  • támogatni kívánja a képző-, ipar- és fotóművészeket tömörítő országos nagy szervezetek munkáját, működését;
  • szociális segélyek folyósításával az arra rászorulókat kívánja segíteni, olyan művészek döntése szerint, akik társaik helyzetét jól ismerik (segélyezési bizottságok).
 
II. A támogatásra felhasználható összegek
 
1/ Az alábbi felosztható jogdíjak 5%-a használható fel a jogosultak érdekében szociális támogatásra:
a/ a művek szerzőit műveik magáncélú másolására tekintettel megillető jogdíjak (üres képhordozói díjak)
b/ az egyidejű vezetékes továbbközvetítésekért („kábel-TV ”) járó jogdíjak
c/ a reprográfiai jogdíjak
 
A névre szóló jogdíjakból, így a követő jogdíjból, a képző-, ipar-, ipari tervezőművészeti és fotóművészeti alkotások reprodukálásáért járó jogdíjból, valamint a képző-, ipar-, ipari tervezőművészeti és fotóművészeti alkotások sugárzásáért járó jogdíjakból nem történhet felhasználás közösségi célokra.
 
2/ A 2016. július 28. napjáig beszedett és fel nem osztható jogdíjakból az elévülést követően (Felosztási Szabályzat Általános rendelkezések 8. pont) a jogosultak érdekét szolgáló célokra felhasználható összeg 20%-át szociális célra, 80%-át pedig a jogosultak érdekét szolgáló egyéb célokra, így a vizuális művészek országos szervezeteinek támogatására kell fordítani.
 
3/ A járulék 90%-át az alkotó tevékenység támogatására, így a kismonográfia-sorozat további köteteinek kiadására, a vizuális művészek országos szervezeteinek támogatására, 10%-át pedig az alkotóművészek szociális céljaira kell felhasználni, az I. pontban foglalt céloknak megfelelően.
 
 
III. A támogatások nyújtásának alapelvei 
A szervezeteknek nyújtott támogatásokra szerződést kell kötni, a támogatási összeg felhasználásával el kell számolni.
 
 
IV. A támogatási döntéshozatal
 
A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak meghatározása, hogy a támogatásra felhasználható összegeknek (II. pont) évente hány százaléka és milyen célra használható fel a jogosultak érdekében, a közösségi célokra. Amennyiben ez a döntés eltér a hatályos Felosztási Szabályzatban és annak jelen mellékletében foglaltaktól, úgy a Küldöttgyűlés mindkét dokumentumot egyidejűleg módosítja. A Küldöttgyűlés által meghatározott keretek között a konkrét döntéseket az HUNGART Elnöksége hozza meg.
 
 
Budapest, 2016. október 5.
 
(Sárkány Győző)
elnök

 

www.hungart.org l Copyright © 2009 l Minden jog fenntartva KÉSZÍTETTE