Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Zsemlye Ildikó

Wehner Tibor: Zsemlye Ildikó Zsemlye Ildikó –, akinek rövid másfél évtizedes munkásságában ez a több, formailag, illetve stilisztikailag egymástól élesen elváló, ám szemléleti síkokon mégis szorosan összefüggő, végső soron kompakt egységet alkotó műcsoport regisztrálható – felkészülésében és tájékozódásában meghatározó jelentőségűek voltak a főiskolai mesterek, illetve az eszményképekként választott alkotók életművei és művészeti ideái. A főiskolai…

Kopasz Tamás

Nagy T. Katalin: Kopasz Tamás Kopasz Tamás (1958) alkotásai több mint két évtizede az absztrakt művészet szellemében születnek. Képeit szoros szálak fűzik az absztrakt expresszionizmushoz, de az Aranykor-sorozattal elindult egy, a kortárs magyar piktúrára nem jellemző, erősen emocionális indíttatású, minden dekorativitást nélkülöző festészet, amely mára egy spirituális, lírai, gesztusos absztrakcióba torkollott. Eddigi festői pályája egyetlen…

Csernus Tibor

Sinkovits Péter: Csernus Tibor Csernus Tibor (1927–2007) egész alkotói pályája során szívesen fordult vissza saját korábbi korszakaihoz éppúgy, mint a művészettörténeti múlt örökségeihez. Az 1980-as években Caravaggio stílusát követte, majd a következő évtizedben William Hogarth nyomán festett impozáns expresszív-realista sorozatot. A festői kiteljesedés utolsó korszakában szabadon járt át a hétköznapi jelenetek egyszerű, de mozgalmas világából,…