Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

1. A közös jogkezelő egyesület neve: HUNGART Vizuális művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület

2. A közös jogkezelő egyesület rövidített neve: HUNGART

3. A közös jogkezelő egyesület székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 30.

4. A közös jogkezelő egyesület képviselőjének neve: Sárkány Győző elnök

5. Jogszabályban előírt közös jogkezelésbe tartozó szerzői és/vagy szomszédos jogok az Szjt. megfelelő rendelkezéseinek megadásával:
5.2.: szerzői művek, előadások és hangfelvételek magáncélú másolásra tekintettel fennálló díjigény [Szjt 20.§ (1), (2), (4), (5), (6) bek.];
5.3.: fénymásolással, vagy más hasonló módon, papíron vagy más hasonló hordozón (reprográfiával) történő többszörözés alapján, a magáncélú másolásra tekintettel fennálló díjigény [Szjt 21.§ (1), (3), (5), (6), (7)];
5.4.: a szerzőt a filmalkotásba foglalt műve bérbeadással történő terjesztése ellenében megillető díjigény [Szjt 23.§ (6)];
5.8.: szerzői művek egyidejű vezetékes továbbközvetítésére tekintettel fennálló díjigény [Szjt. 28.§ (2)-(5)];
5.9.: képző- és iparművészeti alkotások kereskedelmi forgalomban történő értékesítésére tekintettel az érintett szerzők javára fennálló díjigény [Szjt. 70.§];
5.18.: képző- és iparművészeti alkotások kereskedelmi forgalomban történő értékesítésére tekintettel a védelmi idő eltelte után érvényesíthető, járulékfizetés iránti jog [Szjt. 100. §]

6. A jogosultak elhatározásán alapuló, az 5. pontban fel nem sorolt közös jogkezelésbe tartozó szerzői és/vagy szomszédos jogok az Szjt, megfelelő rendelkezéseinek megadásával:
– az Szjt. 18. §-a rendelkezése alapján, a tagok és képviseltek részére a képző-, ipar, fotóművészeti, ipari tervezőművészeti alkotások, (Szjt. X. fejezet) másodlagos felhasználásai, azaz:
a., a mű anyagi hordozón való – közvetlen vagy közvetett – másodlagos rögzítése bármilyen módon, akár véglegesen, akár időlegesen, valamint egy vagy több másolat készítése a rögzítésről,
b., ugyanezen műveknek a nyilvánossághoz közvetítése sugárzással vagy másként (Szjt. 26.§),
c., ugyanezen művek kiállítása (Szjt. 69.§).

7. A gyakorolt közös jogkezelési tevékenység
7.1. felhasználás engedélyezése (jogdíjbeszedés), jogérvényesítés;

7.2. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése (dokumentáció);

7.3. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve előadásaik vagy hangfelvételeik adatainak kezelése (dokumentáció);

7.4. jogdíjak felosztása;

8. A közös jogkezeléssel érintett jogosulti kör meghatározása:

Jog 5.
Tevékenység 7.
Érintett jogosultak 8.
5.2.
7.3., 7.4.
Képző-, ipar-, fotóművészeti, ipari tervezőművészeti alkotások alkotói
5.3.
7.3.,7.4.
Képző- és fotóművészeti alkotások alkotói
5.4.
7.3.,7.4.
Képző-, ipar-, fotóművészeti, ipari tervezőművészeti alkotások alkotói
5.8.
7.3.,7.4.
Képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások alkotói
5.9.
7.1.,7.2.,7.3., 7.4
Képző-, ipar-, fotóművészeti, ipari tervezőművészeti alkotások alkotói
5.18.
7.1., 7.2., 7.3., 7.4
Képző-, ipar-, fotóművészeti, ipari tervezőművészeti alkotások alkotói
6.
7.1., 7.2, 7.3., 7.4.
Képző-, ipar-, fotóművészeti, ipari tervezőművészeti alkotások alkotói