Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

1., Felhasználóként mikor kell engedélyt kérnem? Milyen felhasználásokra ad engedélyt a HUNGART Egyesület?
A HUNGART Egyesület a vizuális területen alkotó szerzők egyéni, eredeti műalkotásainak reprodukálására/felhasználására adhat engedélyt Magyarország területére. Tehát engedélyezheti képző-, ipar-, és fotóművészeti alkotások reprodukcióit különböző felhasználási típusokra, amennyiben azok változatlan másodfelhasználások.
A felhasználó felelőssége a szerzői jogokat tisztázni; az engedélyt előre beszerezni, a szerzői jogdíjat megfizetni.
Engedélyt kell beszerezni, ha a felhasználni kívánt műalkotás védelmi ideje nem járt le (Magyarországon a szerzői jog a szerző életében és a halálát követő év január 1-től számítva  még 70 évig véd). A HUNGART Egyesület, mint a vizuális művészek közös jogkezelője, mind magyar, mind külföldi szerzők műveinek felhasználását  engedélyezi változatlan másodfelhasználásra, a kiterjesztett közös jogkezelés keretein belül. A HUNGART által nem jogosítható szerzők listáját megtalálja itt.
Amennyiben a szerző személye nem állapítható meg, akkor a műalkotás létrejöttének idejét kell megvizsgálni, a 70 éves védelmi idő ettől az időponttól számít . Vizuális területen ismeretlen szerző művének felhasználásához is engedélyt kell beszerezni a HUNGART Egyesülettől.
Ha felhasználóként bizonytalan abban, hogy Önnek engedélyt kell-e beszereznie egy konkrét felhasználáshoz, akkor keresse meg a HUNGART Egyesület titkárságát kérdésével e-mailben vagy telefonon. Elérhetőségeket itt talál.
Érdemes megvizsgálni a szabadfelhasználási eseteket és egyeztetni a felhasználás előtt a titkársággal, hogy valóban megfelel-e a tervezett felhasználás a törvényben meghatározott kritériumoknak. A szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezéseket nem lehet kiterjesztően értelmezni.” (szerzői jogi tv. itt, 33. § (3))


2., Hogyan kezdjem el a  felhasználási engedély beszerzését?
A  felhasználási engedély beszerzéséhez a jogosítási kérelem (letölthető itt) értelemszerű kitöltése és megküldése szükséges, mely történhet elektronikus vagy postai úton. Felhasználóinkat arra kérjük, hogy az elektronikusan megküldött kérelmeket word (szerkeszthető) formátumban is küldjék meg, segítve ezzel a jogosítási folyamat gyorsaságát.
Amennyiben a kérelem megérkezése után a HUNGART Egyesület titkársága kéri,  digitális látványtervet is kell küldeni a kérelem mellé. (Az Általános rendelkezésekben olvasható, a 3. pontban részletezett felhasználási esetekben mindenképpen digitális mintára van szükség a  felhasználási engedély megadásához.)


3., Mennyi idő szükséges a felhasználási engedély beszerzéséhez? Mivel kalkuláljak, a megjelenés előtt mennyi idővel kell a kérelmet megküldeni, hogy a felhasználás jogszerű legyen?
A HUNGART díjszabásában (Általános rendelkezések) rögzített módon, a felhasználás megkezdése előtt legalább 15 nappal, a 3. pont alá tartozó esetekben legalább 30 nappal korábban kell benyújtani a kérelmet. Az engedély a szerzői jogdíj megfizetésével egyidejűleg lép életbe, tehát a kérelem megküldése még nem jelenti automatikusan az engedély megszerzését.


4., Mit tartalmaz az engedély, mire jogosít, mikor kell a jogdíjat megfizetni?
A jogosítási engedély egy konkrét felhasználásra adható. A felhasználás részletei az engedély szövegében olvashatóak (megjelenés helye, példányszám, reprodukciók pontos listája, mérete). A jogosítási engedélyben megadásra kerül a fizetendő szerzői jogdíj összege, melyet banki átutalással kérünk teljesíteni. Az engedély a jogdíjak megfizetésével egyidejűleg lép életbe. A szerzői jogdíjat az engedély megküldését (elektronikus, postai úton) követő 10 napon belül kérjük teljesíteni.


5., Kapok-e a HUNGART-tól jó minőségű fájlt a szerzői jogdíj megfizetése után?
A HUNGART Egyesület képügynökségi tevékenységet nem végez,  tőlünk csak a jogszerű felhasználáshoz lehet engedélyt kapni.


6., Mikor kapok számlát, kinek a nevére?
A kérelmező cég/szervezet/ritkábban magánszemély nevére kerül kiállításra a felhasználási engedély, és a szerzői jogdíj beérkezése után a számla.


Egyéb tudnivalók:

 • vannak olyan szerzők, akik nevénél speciális krediteket kell feltüntetni (a © HUNGART  krediten kívül), az erre vonatkozó információ az engedély kiállítása előtt egyeztetésre kerül
 • felhasználás feltételei:
  • A szerző és a mű címének feltüntetése.
  • A © HUNGART  engedély éve jel megfelelő feltüntetése.
  • Egy mintapéldány megküldése a HUNGART részére. (hacsak ezt a szerző/jogutód máshogy nem kéri)
  • A képek egészének látszania  kell, tilos bármit rájuk nyomtatni, megvágni
 • kérjük a kérelmen a kérelmező adatainál a kapcsolattartó elérhetőségeit is adják meg (név, telefon, e-mail) a gyorsabb, hatékonyabb ügyintézés érdekében
 • amennyiben az engedéllyel egyidőben szeretnék a vonatkozó számlát is megkérni, azt jelezzék előre
 • a szerző engedélye/ingyenes hozzájárulása csak abban az esetben lehetséges, ha a felhasználás nem kereskedelmi célú (felhasználás célja sem szolgálhat jövedelemszerzést, lásd: 2016. évi XCIII. törvény a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről, 11. §)

 

Példák:

 • Megjelenő könyvünk belső oldalain szeretnénk több magyar és külföldi festőművész munkáit megjelentetni, mennyibe fog ez kerülni?
  Tisztázni kell, hogy a felhasználni kívánt műalkotások szerzői jogi védelem alatt állnak-e. A hetven évnél nem régebben elhunyt szerzők műveire – függetlenül attól, hogy magyarok vagy külföldiek -engedélyt kell beszerezni a jogszerű felhasználáshoz. Amikor kialakult a jogosítandó tételek végleges listája, akkor azt a HUNGART Egyesület honlapjáról letölthető jogosítási kérelemben  fel kell tüntetni és megküldeni a reprodukciók méretével együtt. A megkapott lista alapján tudunk pontos jogdíjösszeget megadni. A szerzői jogdíj a felhasználni kívánt jogdíjköteles tételek számától, a reprodukciók méretétől és a kiadvány példányszámától függ, melyet a HUNGART Egyesület hatályos díjszabásában talál.
 • Picasso műalkotás reprodukcióját szeretném készülő könyvem borítóján szerepeltetni, kell-e engedély erre a felhasználásra?
  A szerzői jogi törvény értelmében a szerző műalkotásai védelem alatt állnak (Pablo Picasso, 1881-1973), így a felhasználáshoz engedélyt kell beszerezni.
  A borítón történő felhasználás olyan speciális eset (bővebben itt: Általános rendelkezések 3.), amikor a szerző/jogutód hozzájárulása is szükséges az engedély kiállításához, ezt a hozzájárulást a HUNGART egyesület szerzi be a Picasso örökösöket képviselő szervezettől, előzetes digitális látványterv alapján. Amennyiben a jogosult (ez esetben örökös) megtagadja a hozzájárulását, úgy a HUNGART-nak sem áll jogában engedélyt adni.
 • Szeretném felhasználni Kondor Béla műalkotásait egy CD borítón és a CD-hez tartozó kiadványban, a HUNGART-on keresztül tudom-e intézni a jogosítást?
  Kondor Béla munkáit nem áll módjában a HUNGART Egyesületnek jogosítani, nevét megtalálja a HUNGART által nem jogosítható szerzők listájában, itt.  Ebben az esetben közvetlenül a jogutódtól kell megkérni az engedélyt.
 • Tervezek egy képes albumot kiadni, mely Csontváry munkásságát fogja bemutatni, kell-e jogdíjat fizetnem a reprodukciók után?
  Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919) halála óta eltelt a 70 éves védelmi idő, tehát az ő munkái szabadon felhasználhatók, szerzői jogdíjat nem kell fizetni a felhasználás után.