Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme
Nagy T. Katalin:

BOHUS ZOLTÁN

Bohus Zoltán (1941) ahhoz a művészgenerációhoz tartozik, amelynek egyes tagjai az 1970−1980-as években a magyar újkonstruktív irányzatot képviselték. Művészetükben a geometrikus absztrakció, a szerialitás, a szimbólumteremtés igénye meghatározó volt. Bohus később is hű maradt ezekhez a művészi elvekhez, de üvegművészetével egyéni nyelvezetet teremtett. Egyik nagy érdeme, hogy üvegszobrászatával sikerült elmosni az iparművészeti és a képzőművészeti szféra közötti határvonalat. Művei bizonyítják, hogy az üveg is alkalmas elvont gondolatok közvetítésére.

A könyv terjedelme: 108 oldal

© HUNGART, 2016
© NAGY T. Katalin, 2016

ISBN 978-615-80545-1-5

Ár: 3.500,- Ft
Megrendelés