Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme
Hemrik László:

KELECSÉNYI CSILLA

Kelecsényi Csilla életművében búvópatakként bukkannak fel a régi élmények, anyagok és jelentések, s mindez fokozott önreflexióra, az alkotásaival és önmagával való még őszintébb szembenézésre ösztönzi. A létezés értő és érző megtapasztalása a tét, illetve annak artisztikummá formálása, amelyhez jól strukturált rendszereken és taktilis gesztusok sokaságán keresztül visz az út. Ez Kelecsényi Csilla ars poeticája.

A könyv terjedelme: 128 oldal
© HUNGART, 2020
© HEMRIK László, 2020
ISBN 978-615-81065-5-9
Ár: 3.500,- Ft
Megrendelés