Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme
Nagy T. Katalin:

Kopasz Tamás

Kopasz Tamás (1958) alkotásai több mint két évtizede az absztrakt művészet szellemében születnek. Képeit szoros szálak fűzik az absztrakt expresszionizmushoz, de az Aranykor-sorozattal elindult egy, a kortárs magyar piktúrára nem jellemző, erősen emocionális indíttatású, minden dekorativitást nélkülöző festészet, amely mára egy spirituális, lírai, gesztusos absztrakcióba torkollott. Eddigi festői pályája egyetlen személyes rituáléként fogható fel, melyben a művész egyre közelebb és közelebb kerül egy, a transzcendens révülethez hasonló állapothoz, amelyben a tudatalatti szférákból irányított gesztus és a tudatos festői program harmonikus szimbiózisban él együtt. Következetesen építkező művészetének másik sajátos vonása, hogy a festészet és a szobrászat jó egy évtizede párhuzamosan fut egymás mellett. Alkotói folyamatának DNS-e, a gesztus, síkban és térben azonos intenzitással, egymásból táplálkozva, egymásba kapcsolódva van jelen.
Ár: 3.500,- Ft
Megrendelés