Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme
Wehner Tibor:

KOVÁCS PÉTER BALÁZS

Kovács Péter Balázs (1955) a legkülönbözőbb alkotóterületek, a legváltozatosabb művészi kifejezések szféráiban is otthonosan mozog. Magabiztosan kalandozik a síkban – az illuzionisztikus terekben –, és a valóságos szabad térségekben is, az anyagok és technikák, a kivitelezési metódusok számtalan változatát mesteri módon alkalmazza, különböző műfajok, műformák és műnemek kísérletező szellemű alkotójaként lép fel. Mindeközben alkotásait szemlélve a klasszikus értékek megőrzését és továbbéltetését tanúsító jellemzőket és a radikális megújító szándékok térnyerését egyként felfedezhetjük. A látszólag egymással ellentétes alkotói indítékok munkáiban különös, harmonikus egységbe olvadnak.

A könyv terjedelme: 140 oldal
© HUNGART, 2021
© WEHNER Tibor, 2021
ISBN 978-615-81065-9-7
Ár: 3.500,- Ft
Megrendelés