Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme
Szegő György:

PATAKI TIBOR

Ember és könyve: Pataki Tibor (1951) életműve. Tisztelgése a Gutenberg-civilizációnk iránt érzett, egyszerre kegyeleti és csodavárást kifejező gesztus. A Pataki-oeuvre morális tartalmak őre. Ma, a globális méretű könyvpusztulás, az egyén feleslegessé válása előestéjén fontos, figyelmeztető művészi tett az övé: a könyvnek – az emberi szellem alteregójának – a kultúra vizuális szférájába, magas minőségű képi kommunikációba történő szimbolikus és ugyanakkor kétkezi, valóságos átmenekítése.

A könyv terjedelme: 116 oldal
© HUNGART, 2022
© SZEGŐ György, 2022
ISBN 978-615-6534-00-2
Ár: 3.500,- Ft
Megrendelés