Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme
Bodonyi Emőke:

PIRK LÁSZLÓ

Pirk László (1953) festészetére a transzcendentális, a teljességre törekvő, a szakrális, a galaktikus, illetve a kozmikus jelzők egyaránt jól illenek. Ezek a kifejezések megközelítés- és látásmódjának a végtelenbe nyíló dimenzióira utalnak, de mindegyik mögött egyazon élményanyag működik: a természet. Ennek megtapintásán keresztül olyan archaikus jellegű világkép megérzéséhez jutott, ami munkásságát azoknak a huszadik századi alkotóknak a művészetével rokonítja, akik a világ egységben való látásának igényével léptek fel.

A könyv terjedelme: 120 oldal
© HUNGART, 2023
© BODONYI Emőke, 2023
ISBN 978-615-6534-04-0
Ár: 3.500,- Ft
Megrendelés