Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme
Kozák Csaba:

Vásárhelyi Antal

Vásárhelyi Antal (1950) művészetének egy szeletét, az 1998 és 2010 közötti periódust dokumentálja a jelen kötet, bár korábban is hasonló szellemiségben alkotott. Az életmű annyira egységes, hogy sem tematikusan, sem stilárisan nem igazán korszakolható. Műfajilag is következetes, a litográfia mellett folyamatosan készít egyedi rajzokat és festményeket is. Művein megszűnnek a terek, idők megszokott és tudott viszonyrendszerei. A képein megjelenő illuzórikus architektúrák, veduták, labirintusok – perspektívákat és axonometriákat elegyítő – ki-be forgatása révén új és újabb dimenziók és térértelmezések tárulnak fel.
Ár: 3.500,- Ft
Megrendelés