Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme
Nátyi Róbert:

VEREBICS KATALIN

Verebics Katalin (1980) művészete folyamatos alakulásban van. Kezdetben énközpontú munkássága, a lélektani meg­közelítéseknek is köszönhetően napjainkra a kollektivitás irányába fordult. Műveiben párhuzamosan alkalmazza az avantgárd kísérletező módszereit a karakterisztikus hagyománytisztelettel, ahol a kultúrtörténeti tradíció kiegyenlítődik a kortárs gondolkodás új formáival, meg­alkotva napjaink vizuális művészetének egyik eredeti, folyamatosan megújuló, új utakat kereső életművét.

A könyv terjedelme: 104 oldal
© HUNGART, 2022
© NYÁTYI Róbert, 2022
ISBN 978-615-6534-01-9
Ár: 3.500,- Ft
Megrendelés