Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Pirk László

Bodonyi Emőke: PIRK LÁSZLÓ Pirk László (1953) festészetére a transzcendentális, a teljességre törekvő, a szakrális, a galaktikus, illetve a kozmikus jelzők egyaránt jól illenek. Ezek a kifejezések megközelítés- és látásmódjának a végtelenbe nyíló dimenzióira utalnak, de mindegyik mögött egyazon élményanyag működik: a természet. Ennek megtapintásán keresztül olyan archaikus jellegű világkép megérzéséhez jutott, ami munkásságát azoknak…

Részegh Botond

Nátyi Róbert: RÉSZEGH BOTOND Részegh Botond (1977) Erdélyben és Budapesten élő alkotó, aki a magyar kortárs művészeti élet egyik meghatározó alakja. A rendhagyó hangvételű, egyéni stílusú pályaívben az emberi létezés metafizikus értelmezést kívánó mélységei és magaslatai egyszerre jelennek meg, karöltve egy jellegzetes esztétikai eszménnyel, mely a hagyományos szépségideálokat sutba vágva határozza meg művei látványvilágát. A…

Varga-Amár László

Cs. Tóth János: VARGA-AMÁR LÁSZLÓ Varga-Amár László (1955) kontúrozott, sajátos képi világa révén egyedi színt képvisel a magyar képzőművészet palettáján. Különös technikákkal, és idegen anyagok használatával (celofán, toll, műanyag, röntgenlelet) ütközteti a klasszikus festészeti tudást. Gyakran fest sorozatokat, így az egyik kép szüli a másikat. A 80-as évek közepétől nagyméretű olaj-vászon képeket alkot, az akkori…

Pataki Tibor

Szegő György: PATAKI TIBOR Ember és könyve: Pataki Tibor (1951) életműve. Tisztelgése a Gutenberg-civilizációnk iránt érzett, egyszerre kegyeleti és csodavárást kifejező gesztus. A Pataki-oeuvre morális tartalmak őre. Ma, a globális méretű könyvpusztulás, az egyén feleslegessé válása előestéjén fontos, figyelmeztető művészi tett az övé: a könyvnek – az emberi szellem alteregójának – a kultúra vizuális szférájába,…

Verebics Katalin

Nátyi Róbert: VEREBICS KATALIN Verebics Katalin (1980) művészete folyamatos alakulásban van. Kezdetben énközpontú munkássága, a lélektani meg­közelítéseknek is köszönhetően napjainkra a kollektivitás irányába fordult. Műveiben párhuzamosan alkalmazza az avantgárd kísérletező módszereit a karakterisztikus hagyománytisztelettel, ahol a kultúrtörténeti tradíció kiegyenlítődik a kortárs gondolkodás új formáival, meg­alkotva napjaink vizuális művészetének egyik eredeti, folyamatosan megújuló, új utakat kereső…

Bereznai Péter

Ván Hajnalka: BEREZNAI PÉTER Bereznai Péter (1955) festő pályafutása a modernizmusból indult, és jelenleg a tradíciót valló úton menetel. Művészetét küldetés-szerűen végzi. Ettől, alkotásai maszkulin erőt árasztanak. Szakralitása is Isten erejét közvetíti. Mivel műalkotásokról van szó, a képek a művészet erejét is kommunikálják. Művészetébe beépíti a szerb ikonfestőktől Vajdáig a földrajzilag követni vágyott szentendrei gyökerű…

F. Farkas Tamás

Bölcskei Attila: F. FARKAS TAMÁS F. Farkas Tamás (1951) képei sok szempontból meghaladják a szokásos képzőművészet kereteit, és kapcsolatba hozhatók az érzékekkel megfoghatatlan, elvont, matematikai vagy fizikai kutatások eredményeivel, és azok könnyebb megértésére is alkalmazhatók. Nála olyan soha nem látott, soha nem tapasztalt struktúrák is megjelennek, melyek messze túl az érzékelhetőn, de mégis a létezőn…

Kovács Péter Balázs

Wehner Tibor: KOVÁCS PÉTER BALÁZS Kovács Péter Balázs (1955) a legkülönbözőbb alkotóterületek, a legváltozatosabb művészi kifejezések szféráiban is otthonosan mozog. Magabiztosan kalandozik a síkban – az illuzionisztikus terekben –, és a valóságos szabad térségekben is, az anyagok és technikák, a kivitelezési metódusok számtalan változatát mesteri módon alkalmazza, különböző műfajok, műformák és műnemek kísérletező szellemű alkotójaként…

Tuzson-Berczeli Péter

Wehner Tibor: TUZSON-BERCZELI PÉTER Tuzson-Berczeli Péter (1966) munkái a 20. században erőteljessé, és a magyar művészetben is meghatározóvá vált, expresszionista áramlathoz, s annak is elsősorban absztrakt, a szín kifejező erejére koncentráló ágazatához illeszkednek. Motívumai olykor az őskori barlangrajzok mágikus célzatú festményeit, az északi sziklarajzok formavilágát hívják segítségül. Különös formakincs és érzéki, izzó színvilág jellemzi háromévtizedes…

Kelecsényi Csilla

Hemrik László: KELECSÉNYI CSILLA Kelecsényi Csilla életművében búvópatakként bukkannak fel a régi élmények, anyagok és jelentések, s mindez fokozott önreflexióra, az alkotásaival és önmagával való még őszintébb szembenézésre ösztönzi. A létezés értő és érző megtapasztalása a tét, illetve annak artisztikummá formálása, amelyhez jól strukturált rendszereken és taktilis gesztusok sokaságán keresztül visz az út. Ez Kelecsényi…

Molnár Péter

Lóska Lajos: MOLNÁR PÉTER Molnár Péter (1943) egész eddigi életműve a variációk, az árnyalatok, az apró eltérések, a részletek meditatív megidézéséről szól. Az indulást meghatározó kő- és kagylóábrázolásokat követően a pont, majd a betű válik domináns építőelemmé képein. Művészetében az a leglebilincselőbb, hogy minimálisnak tűnő, mégis filozófiai mélységű programját maximális igényességgel, kevés eszközzel sokat kifejezve…

Hérics Nándor

Nátyi Róbert: HÉRICS NÁNDOR Hérics Nándor (1956) a hetvenes évek elejétől megannyi művészeti ágat ötvöző munkássága a festészettől a szobrászatig, a könyv- és plakáttervezésig, illetve a tárgyalkotó tevékenységig, a tipográfiáig és designig, a street artig a képzőművészet szinte valamennyi területét magában foglalja. A pályakezdéstől napjainkig, munkásságának alapsajátossága a különböző műfajok közötti határvonalak tudatos átlépése, vegyítése,…