Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme
Szabó Noémi:

Barabás Márton

Barabás Márton (1952) közel négy évtizedes művészi pályájának állandó alapkérdése a műfajok közötti határvonalak feloldása. Formai kísérleteit a térhez való szobrászi és festői viszonyulás határozza meg. Munkássága nem ábrázoló művészet, nélkülöz mindenfajta narratívát, azonban valamiféle filozofikus miszticizmus jellemzi. Művészetének origójában a kulturális emlékezet számára emblematikus, azonban az egyéni lét oldaláról vizsgálva elhasználódott és használhatatlanná vált tárgyak (zongora, kiselejtezett könyvek) feldarabolása áll. Barabás a kultúra bizonyos fokú újrahasznosítását tűzte ki céljául, a feltáruló töredékekből új jelentést és új esztétikai értékeket hoz létre.

A könyv terjedelme: 116 oldal

© HUNGART, 2011
© SZABÓ Noémi, 2011

ISBN 978-963-89443-3-7

Ár: 3.500,- Ft
Megrendelés